تهلاّ فراسك تهلاّ فراسك
الله يعون الله يعون
الله يهنيك الله يهنيك
مع اسلامة مع اسلامة
الله يمسك علي خير الله يمسك علي خير
مساء الخير مساء الخير
صباح الخير صباح الخير
متشرفين متشرفين
انا من انا من
منين انتم منين انتم

clavier arabe tarjama


Clavier arabe google Youtube clavi arab
clavier arabe tarjama : Clavier en ligne pour écrire les lettres de l'alphabet arabe. clavi klavier.أذكى وأسرع لوحة مفاتيح عربية. لوحة مفاتيح متطورة . أحسن لوحة مفاتيح عربية